КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
Извештај од берза - 28 Мај
Среда, 28 Мај 2008

Вкупно се тргуваше со 33 акции и обврзницата за девизни влогови. Истргувани се 10.790 акции преку 124 трансакции и обврзници во номинална вредност од 9.373 евра преку 3 трансакции.

На денешниот ден на тргување на Македонската берза АД Скопје на Берзата беше пријавена 1 блок трансакција и тоа: 1.477 обични акции на Прилепска Пиварница АД Прилеп (ППИВ) по цена од 20.000,00 денари за една акција, што претставува 3,70 отсто од основната главнина на друштвото. Вкупната вредност на трансакцијата изнесува 29.540.000,00 денари.

Вкупно се тргуваше со 33 акции и обврзницата за девизни влогови. Истргувани се 10.790 акции преку 124 трансакции и обврзници во номинална вредност од 9.373 евра преку 3 трансакции. Вкупно се склучени 127 трансакции и е остварен вкупен промет од 18.149.253,10 денари.

На денешниот ден на тргување Македонскиот Берзански Индекс – МБИ-10 изнесува 5.709,80 и бележи опаѓање за 10,34 индексни поени, односно 0,18 отсто, Индексот на Јавно поседувани друштва – МБИД изнесува 6.430,48 и бележи опаѓање за 7,66 индексни поени, односно 0,12 отсто, а Индексот на обврзници на Македонската берза – ОМБ изнесува 107,89 индексни поени и не бележи промена во однос на претходниот ден.


 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер