КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
ПРОКРЕДИТ БАНКА
Основни податоци за банки
Четврток, 10 Јули 2008

ПроКредит Банка е развојно ориентирана банка со целосен сервис на услуги и широк спектар на банкарски производи за своите клиенти – резиденти и нерезиденти, правни и физички лица, невладини организации и амбасади. Во однос на кредитните операции, банката се фокусира на кредитирање на многу мали, мали и средни претпријатија, негувајќи одговорно кредитирање и транспарентни процедури.

ПроКредит Банка е дел од ПроКредит групата, која се состои од 22 финансиски институции ширум светот кои делат иста корпоративна мисија. Во нашето кредитно работење се фокусираме на кредитирање на многу мали, мали и средни претпријатија , како најважнен сегмент на македонската економија за кои сме убедени дека создаваат најголем број нови вработувања и имаат витален придонес во развојот на економијата во рамките на дејноста која ја вршат .

Во исто време обезбедуваме банкарски услуги за обичните граѓани, насочувајќи се кон негување на културата на штедење. Преку обезбедување на општествено одговорни производи, се стремиме да дадеме придонес кон економскиот развој на земјите во кои работиме.

Како една од најмладите банки во Македонија, ПроКредит Банка својата мрежа во Македонија ја прошири на 36 експозитури во 20 градови. Банката има вработено преку 750 луѓе на просечна возраст од 28 години. Банката интензивно вложува во обука на својот персонал со цел да создаде пријатна и ефикасна работна атмосфера, како и да овозможи пријателски и компетенти услуги за клиентите.

За повеќе информации посетете ја интернет страницата на ПроКредит Банка


 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер