КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
Банкарски провизии - платен промет во земјата - правни лица
Банкарски провизии
Вторник, 23 Септември 2008
Со промената на платниот промет во Македонија, сите компании своите трансакции ги прават преку сметкaта во банката која ја избрале за свој партнер. Исто така, денес многу од компаниите имаат свои сметки во повеќе банки, што не е никаков проблем во работењето на компаниите.
Одбирањето на банката во која ќе имате сметка зависи од многу фактори како на пример : Вашето мислење за стабилноста на банката, квалитетот на услугите,Вашето искуство околу ефективноста, близината на експозитурата, бројот на експозитурите, итн.

Еден од факторите кои можеби влијае на Вашата одлука се и провизиите за услугите кои ги добивате. Поради тоа се потрудивме да ви дадеме табеларен приказ на провизиите кои се наплатуваат денес од банките.

ИНТЕРНИ ТРАНСАКЦИИ
  ПП НалогЕбанк
Комерцијална Банка од 0 - 40,000 ден 13 ден 10 ден
над 40,000 ден 0,032%0,026%
Стопанска Банка од 0 - 20,000 ден 13 ден 10 ден
20,000 - 50,000 ден 15 ден 12 ден
над 50,000 ден 0,033%0,030%
Тутунска Банка од 0 - 10,000 ден 10 ден 5 ден
над 10,000 ден 20 ден 10 ден
ИК Банка од 0 - 10,000 ден 0,03% (мин 8 ден по налог)7 ден
над 10,000 ден 10 ден
Охридска банка  0,03% (мин 10 ден по налог)  
Прокредит Банка  8 ден  
Инвест банка  0,029% (мин 13 ден по налог)  
Уни банка 0 - 80,000 ден 15 ден  
над 80,000 ден 23 ден  


Трансакции преку КИБС
  ПП НалогЕбанк
Комерцијална Банка од 0 - 40,000 ден 26 ден 21 ден
над 40,000 ден 0,033%0,027%
Стопанска Банка од 0 - 20,000 ден 20ден 15ден
20,000 - 50,000 ден 25 ден 22 ден
над 50,000 ден 0,033%0,030%
Тутунска Банка од 0 - 10,000 ден 22 ден 11 ден
над 10,000 ден 30 ден 15 ден
ИК Банка од 0 - 10,000 ден 0,03% (мин 15 ден по налог)12 ден
од 10,000 - 100,000 15 ден
над 100,000 ден 20 ден
Охридска банка  0,03% (мин 22 ден по налог)  
Прокредит Банка од 0 - 30,000 ден 18 ден 10 ден
над 30,000 ден 28 ден 15 ден
Инвест банка  0,034% (мин 20 ден по налог)  
Уни банка 0 - 80,000 ден 23 ден  
над 80,000 ден 0,030% 


Трансакции преку МИПС
  ПП НалогЕбанк
Комерцијална Банка од 0 - 300,000 ден 110 ден 21 ден
над 300,000 ден 0,036%0,027%
Стопанска Банка од 0 - 50,000 ден 90 ден 15ден
од 50,000 - 300,000 ден 100 ден 22 ден
над 300,000 ден 0,036%0,030%
Тутунска Банка  110 ден 80 ден
ИК Банка од 0 - 100,000 ден 100 ден 80 ден
од 100,000 до 300,000 100 ден 100 ден
над 300,000 ден 0,035%120 ден
Охридска банка  0,03% (мин 22 ден по налог) до 14h
+40 ден до 15.30h
+80 ден по 15.30h
 
Прокредит Банка  110 ден 80 ден
Инвест банка  0,034% (мин 30 ден) до 13.30h
0,700% (мин 60 ден) п о 13.30h
 
Уни банка 0 - 500,000 ден 150 ден  
над 500,000 ден 0,030% 

Провизии за водење сметка
 Промет /денови Месечна провизија
Комерцијална Банка до 500,000 ден 200 ден
над 500,000 ден 500 ден
Стопанска Банка сметка која не работелабесплатно
10 работни дена 200 ден
над 10 дена 400 ден
Тутунска Банка до 300,000 ден бесплатно
300,000 - 3,000,000250 ден
над 3,000,000 1000 ден
ИК Банка  25 денари на ден во денови кога работела сметката
Охридска банка до 10,000 ден бесплатно
од 10-100,000100ден
од 100-500,000 200 ден
над 500,000 300 ден
Прокредит Банка  280 ден
Инвест банка  0 ден
Уни банка 1 ден бесплатно
2 - 10 дена200 ден
над 10 дена 400 ден

 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер