КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
Прокредит банка : Компанија со добро корпоративно упраување
Вторник, 16 Декември 2008
Невладината организација „Транспарентност – Нулта корупција“ во соработка со Стопанската комора на Македонија и Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, во рамки на активностите за имплементација на Декларацијата нулта толеранција за корупција изврши избор на компании со добро корпоративно управување во 2008 година . Во рамки на овој проект, тим на експерти составен од претставници на стопанските комори , бизнис заедницата, универзитетски професори, претставници на медиумите и невладиниот сектор, изготви листа на критериуми врз основа на кои се вршеше евалуација на компаниите кои активно работат на македонскиот пазар.ПрокредитБанкаоваагодинаповторпатгодобиСертификатотзакомпанијасодоброкорпоративноуправување

Цел та на акцијата е зајакнување на стандардите во корпоративните работење, но и засилување на севкупните мерки за нулта толеранција на корупцијата во Република Македонија.

Овој сертификат е уште едно признание за стандардите и принципите на работа на Прокредит Банка до кои се придржуваме уште од почетокот на нашето работење, сe со цел обезбедување на подобро банкарство за сите.
 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер