КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
АЛФА БАНКА
Основни податоци за банки
Недела, 13 Април 2008
Алфа Банка АД Скопје е формирана во 1993 година како една од првите приватни банки во Македонија под името Кредитна Банка АД Скопје.
Во 2000 година Alpha Bank AE, Атина го откупи управувачкиот пакет на акции и стана доминантен акционер во Банката.
Во 2002 година Alpha Bank АЕ, Атина го откупи и преостанатиот дел од акционерскиот капитал и со 100% од акциите стана единствен акционер во Алфа Банка АД Скопје. Истата година Банката го промени името од Кредитна Банка АД Скопје во Алфа Банка АД Скопје.
Алфа Банка АД Скопје се издвојува од другите банки во Македонија со тоа што од самото основање ги следи критериумите на приватното банкарство. Современиот банкарски концепт на брза услуга и флексибилност е процес кој продолжува и денес.
Високообразoваниот, искусен и професионален кадар е подготвен во секое време да понуди совети и решенија според потребите на своите коминтенти.

Нашите основни цели се сигурност, профитабилност, ефикасност и постојано квалитативно и квантитативно унапредување на производите и услугите.

Превземено од сајтот на Алфа Банка.

Web : http://www.alphabank.com.mk


 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер